Groep * 12 is een kunstenaarscollectief, ontstaan na de succesvolle afronding van de tweejarige kunstopleiding 'Meer dan textiel' in 2012 te Groningen.

De groep is multidisciplinair, zowel vanuit kunstzinnig oogpunt als vanuit materiaalgebruik. Dit wordt gezien als creatief uitgangspunt en bindend element.

Aan de hand van een gezamenlijk thema ontwikkelt men het werk. De groep komt regelmatig bijeen om elkaars werk te bespreken.

Door de creatieve processen met elkaar te delen, blijft men elkaar inspireren, stimuleren en uitdagen. De groep streeft naar werk dat boeiend, waardevol en verrassend is.

Enkele keren per jaar exposeren zij hun werk, zodat een breed publiek kennis kan maken met de diversiteit van hun kunstwerken.